Dnes je 23. 04. (utorok), čas: 16:18, meniny má: Vojtech

 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jozef Krajčír

  Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f/ zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

  19. 04. 2024

  Jozef Krajčír, narodený 21. 03. 1964

  (meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

  Miestom nového trvalého pobytu: JAKOVANY

  V Jakovanoch dňa 19. 04. 2024

   

  vložené: 19.04.2024
 • Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

  vložené: 19.04.2024
 • Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

  Starosta obce Jakovany podľa ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z.

  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  utvára

  volebný okrsok a určuje volebnú miestnosť na území obce Jakovany.

  Volebný okrsok:                         Volebný okrsok č. 1                  

  Volebná miestnosť:                    budova Obecného úradu                   

  Adresa:                                      Jakovany 83, 083 01 Jakovany


  vložené: 04.03.2024
 • Predaj pozemkov

  vložené: 01.03.2024
 • Úroveň vytriedenia komunálných odpadov za rok 2023

  vložené: 22.02.2024
 • Voľby do Európskeho parlamentu

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

  Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený v slovenskom jazyku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/120_ep/ep24_1info/WEP24_Info1sk.pdf

  Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený v anglickom jazyku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/120_ep/ep24_1info/WEP24_Info7en.pdf


  Ďalšie prílohy k oznamu:

  vložené: 20.02.2024
 • Kalendár zberu odpadov 2024

  vložené: 10.01.2024
 • Informácie pre voličov


  E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :


                                       podatelna@jakovany.sk

  vložené: 19.04.2024

Pozvánky a podujatia

Obecná knižnica znovu otvorená!
Obecná knižnica znovu otvorená!

Nemusíte sedieť doma, príďte si posedieť spolu s nami v obecnej knižnici, požičať si knihy, zahrať sa, stráviť čas v príjemnej spoločnosti :)

Plán akcií 2024
Aj my sme LEGENDARIUM!
Aj my sme LEGENDARIUM!

Opäť je tu leto plné výletov s legendami. Legendárni hrdinovia vás zavedú na miesta plné zábavy, poznania a objavovania v celom Prešovskom kraji.